Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Självdragsventilation

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vid självventilation utnyttjas luftens förmåga att vid uppvärmning åstadkomma en stigkraft (egenkonvention) vid vilken man låter luften evakueras, till exempel vid spiskåpor och i badrum, uppåt genom kanaler och ut vid tak.

Tilluften tas in genom springor vid fönster och andra otätheter samt genom springventiler och dylikt vid fönster.

Nackdelen med självdragsventilation är att den är starkt beroende av väderleken och att den ger små möjligheter till styrning av luftflödena. Vid låga utomhustemperaturer, när man kanske vill minska ventilationen, får man den största luftväxlingen, medan man vid höga utomhustemperaturer kanske inte har någon ventilation alls.

Den luft som tillförs en lokal kallas tilluft och den luft som lämnar en lokal kallas frånluft.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp