Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Ventilation, introduktion

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Inom ventilationstekniken finns olika metoder för att åstadkomma ventilation i byggnader.

De tre vanligast förekommande metoderna är

  • Självdragsventilation (S-system)
  • Mekanisk frånluftsventilation (F-system)
  • Mekanisk till- och frånluftsventilation (FT-system)

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp