Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Övrig utrustning

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

För att åstadkomma köldalstring enligt kompressorkylprocessen erfordras således fyra huvudkomponenter:

 • Förångare
 • Kylkompressor
 • Kondensor
 • Expansionsventil

Ett köldmedium som passar för de aktuella temperaturnivåerna. Förutom dessa huvudkomponenter är man också i behov av diverse ventiler, synglas, torkfilter, receiver och oljeavskiljare. Som regel erfordras även viss automatik- och bevakningsutrustning som pressostater och termostater.

Figur 1
Principbild över kompressorkylsystemet

 1. Kompressor
 2. HT- och LT-pressostat
 3. Avstängningsventil
 4. Oljeavskiljare
 5. Kondensor
 6. Reciever
 7. Synglas
 8. Torkfilter
 9. Magnetventil
 10. Termostatisk expansionsventil
 11. Förångare
 12. Bulb
 13. Impulsledning (Bulb - expansionsventil)
 14. Vätskeavskiljare
 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp