Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Bränslesystem

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I en förbränningsmotor ingår olika system som: bränsle- smörolje- och kylvattensystem. När det gäller ottomotor och mindre dieselmotor hänvisas dessa till annan litteratur.

Bränslet till de i kontinuerlig drift medel- och lågvarvsmotorerna används en tjockare brännolja (typ Eo 5) men vid start och stopp av dessa, samt de i reserv stående dieselmotoraggregaten används en lättare brännolja (typ Eo 1).

Bränslesystemet för tjockolja består i princip av:

 1. Lagringstankar (Bunkertankar) lagrar olja för en längre driftsperiod I lagringstanken finns en värmeslinga (14) som håller brännoljetemperaturen så hög att den är pumpbar.
 2. Transferpump tar olja från lagringstanken och pumpar den vidare via ett
 3. Sugfilter till en så kallad
 4. Settlingstank där brännoljan separeras (rengörs) från humus via en
 5. Separator som sedan pumpar brännoljan till en
 6. Servicetank (Dagtank) från servicetanken "sugs" brännolja till en
 7. Boosterpump (Matarpump) som sedan pumpar brännoljan till en
 8. Brännoljeförvärmare som höjer brännoljetemperaturen till rätt viskositet (trögflytenhet), efter detta passerar brännoljan ett
 9. Filter på sin väg till
 10. Bränslepumpen som reglerar rätt brännoljemängd och höjer brännoljetrycket till
 11. Bränsleventilen som då öppnar och finfördelar brännoljan innan den sprutas in i förbränningsrummet. För att förhindra att tjockoljan stelnar vid start och stopp måste den skiftas till en lättare brännolja därför finns en
 12. Dieseloljetank installerad som är kopplad till brännoljeledningen via en
 13. Trevägsventil som är monterad före boosterpumpen.
 14. Värmeslinga

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp