Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Varvtal och Kraftöverföring, introduktion

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Kolvmotorer kan indelas med hänsyn till:

Varvtal:
Lågvarvsmotorer ( upp till 250 rpm ); Medelvarvsmotorer ( 250 - 1000 rpm ) och Högvarvsmotorer ( över 1000 rpm)

Kraftöverföring kolv - vevaxel:
Trunkmotor och Tvärstycksmotor

Figur 1:
Typ B & W 26-MTB/F- 40 V 4-takts trunkmotor.

Data

 • Cylinderdiameter: 260 mm
 • Slaglängd: 400 mm Varvtal: 700 rpm
 • Effekt: ca 180 kW/cyl
 • Bränsleförbrukning: 210 g/kWh
 • Vikt: 3,5 ton/cyl

Figur 2:
Typ MAN KZ 86/160 C Turboladdad 2-takts tvärstycksmotor.

Data

 • Cylinderdiameter: 860 mm
 • Slaglängd: 1600 mm
 • Varvtal: 115 rpm
 • Effekt: ca 2720 kW/cyl
 • Bränsleförbrukning: 208 g/kWh
 • Vikt: 82 ton/cyl

0ttomotorn och mindre dieselmotorer (högvarvsmotorer) används som mobila el-kraftsaggregat i nödsituationer. De kan även användas som drivkälla för exempelvis transportfordon och fritidsbåtar.

Medelvarvs- och lågvarvs dieselmotorer används för el- och värmeproduktion i landbaserade kraft-värmeanläggningar samt för el-produktion i och framdrivning av fartyg.

Kännetecknande för en landanläggning är som regel en 4 -takts medelvarvsmotor som driver en generator för el-produktion. Den värmeenergi från kylvattnet, smörjolja och energin som finns kvar i avgaserna kan levereras via värmeväxlare till ett fjärrvärmenät.

I Sverige är i kontinuerlig drift dieseldrivna kraft-värmeverk, inte vanligt förekommande, utan istället står dessa som reservaggregat vid till exempel sjukhus, och kärnkraftverk och startas vid strömavbrott för att upprätthålla den nödvändiga driften av den egna anläggningen.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp