Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Otto- och Dieselmotor

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Det finns två huvudtyper av kolvmotorer med avseende på tillförseln av bränsle och luft till cylindern. Dessa motortyper har fått namn efter sina uppfinnare: Ottomotorn och Dieselmotorn.

Figur 1
I Ottomotorn tillföres cylindern en intim blandning av bränsle och luft. Bränslet kan vara bensin, fotogen eller gas som blandats med luft i en förgasare. Bränsle-luftblandning komprimeras av kolvens uppåtgående rörelse och strax innan kolven nått ÖD antänds bränsleblandningen med hjälp av en elektrisk gnista.

Under kompressionen stiger bränsluftsblandningens temperatur. Kompressionen får inte drivas så långt, att temperaturen stiger så mycket, att självantändning inträffar innan gnistan antänder bränsleluftblandningen. Ottomotorn kallas även för förgasarmotor, dock finnes ottomotorer försedda med insprutningspump där det bränslet insprutas i motorns insugningsrör eller direkt i förbränningsrummet. Dessa motorer kallas för insprutningsmotorer.

Figur 2
I Dieselmotorn tillföres cylindern ren luft. Luften komprimeras nu till ett mycket högt tryck så luften får en hög temperatur. Strax innan kolven nått sin ÖD öppnar bränsleventilen och börjar bränsleinsprutningen. I bränsleventilens munstycke finfördelas bränslet till en fin dimma som då antänds av luftens höga temperatur i cylindern. Bränslet till en dieselmotor är av olika brännoljekvaliteter.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp