Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

4-taktsmotorn

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Fyrtaktsmotorn har inga portar, utan gasväxlingen sker via in-och utloppsventiler. Ventilerna öppnas och stängs av vevaxeln via en kamaxel, stötstänger och vipparmar.

Figur 1
1:a takten Insugningstakten:
Kolven är i ÖD, vänder och är på väg nedåt. Avloppsventilen är stängd och inloppsventilen är öppen och fyller cylindern med ny luft tills kolven har nått sin ND.

Figur 2
2:a takten Kompressionstakten:
Kolven är i ND, vänder och är på väg uppåt. Ut- och inloppsventilerna är stängda och kompressionen börjar. Tryck och temperatur stiger och strax före kolven nått ÖD antänds bränslet.

Figur 3
3:e takten Expansionstakten:
Förbränningen av bränslet medför en kraftig tryck- och temperaturstegring och pressar med stor kraft kolven nedåt och expansionen av avgaserna fortsätter tills kolven har nått sin ND. Kolven utför under denna takt, ett arbete.

Figur 4
4:e takten Utblåsningstakten:
Kolven är i ND, vänder och är på väg uppåt. Inloppsventilen är stängd och utloppsventilen öppen. De gaser som bildats vid förbränningen pressas nu ut genom utloppsventilen av kolvens väg uppåt till ÖD.

Motorns arbetsförlopp är nu fullbordat och processen börjar återigen med den 1:a takten.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp