Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

2-taktsmotorn

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Tvåtaktsmotorn cylinder har, strax ovanför kolvens nedre vändläge, portar för tillförsel av luft och utlopp för avgaser. Större motorer kan dock ha en avgasventil placerad på topplocket.

In- och utloppsportarna öppnas och stängs av kolven.

Figur 1
1:a takten Kompressionstakten:
Kolven är i sitt nedre vändläge och portarna är öppna för utlopp av avgaser och tillförsel av luft (spolluft). När kolven rör sig uppåt täcks först spolluftsporten och sedan avgasporten och kompressionen börjar. Tryck och temperatur stiger och strax före kolven nått ÖD antänds bränslet.

Figur 2
2:a takten Expansionstakten:
Förbränningen av bränslet medför en kraftig tryck- och temperaturstegring av avgaserna som pressar kolven nedåt och expansionen börjar. Gaserna fortsätter att expandera och när kolven börjar öppna avgasporten strömmar avgaserna ut. När kolven börjar frilägga spolluftsporten strömmar ny luft in i cylindern och spolar bort de avgaser som finns kvar och fyller cylindern med ny frisk luft.

 

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp