Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vattenkraft

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Våra vattenkraftverk producerar ca 50 % av Sveriges totala el-energibehov.

Den vattenenergi som finns i våra vattendrag är en form av lägesenergi som omvandlas till rörelseenergi nedströms. Denna rörelseenergi omvandlas sedan, via en vattenturbin som driver en generator, till elenergi.

Den teoretiska effekten som kan utvinnas från en vattenturbin erhålls enligt:där:

qv= vattenföring i m3/s
H = nettofallhöjd i meter
r = vattnets densitet i kg/m3
g = 9,81 m/s2

Av ekvationen framgår att den effekt som kan utvinnas är beroende av vattendragets flöde (vattenföring) och nivåskillnad (fallhöjd).

Det finns ett talesätt: Många bäckar små gör en stor å, av flera åar blir det en älv. Det vill säga en älv har många små tillflöden vilket möjliggör byggande av damm till ett vattenkraftverk.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp