Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kondenskraftverk

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Kondenskraftverk producerar endast el-energi.

I ett konventionellt bio- eller fossiltbränsleeldat kondenskraftverk låter man admissionsångan från ångpannan expandera genom ångturbinen så att avloppsångan får ett så lågt tryck som det är möjligt (ca 0,01 - 0,03 bar abs.) för att utnyttja ångans energi maximalt.

Det låga trycket skapas i kondensorns ångsida med hjälp av ejektorer, samt låg kylvattentemperatur i kylvattenkretsen.

I avloppsångan med sitt låga tryck, innehåller ångbildningsvärme som kyles bort i kondensorn till ingen nytta. Detta medför att ånganläggningens totala verkningsgrad endast blir ca 30 - 35 %.

Ångturbindrivna fartygsanläggningar har också kondenskraft, skillnaden från ett konventionellt kondenskraftverk är ångturbinen driver fartygets proppeller via en planetväxel istället för en generator.

Obs! De svenska kärnkraftverken är kondenskraftverk.

Bilden visar ett kärnkraftverk:

  1. Moderator och kylmedel
  2. Styrstavar
  3. Bränslestavar
  4. Kondensor
  5. Turbin
  6. Generator
  7. Elenergi
  8. Kylvatten
  9. Pump

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp