Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

1-stegskoppling

(parallellkoppling)

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Denna princip användes för mindre fastigheter (1 - 4 lägenheter) där man har ett relativt litet varmvattenbehov.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp