Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Systemuppbyggnad

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I ett modernt värmesystem ingår en mängd komponenter:

  • Energikällan i form av en: oljepanna, elpanna, vedpanna, värmeväxlare eller värmepump
  • Ett säkerhetssystem med: expansionskärl, manometer, säkerhetsventiler och växelventil
  • Rörsystem
  • Huvudcirkulationspump
  • Shuntgrupp för värmereglering
  • Eventuellt sekundärpumpar
  • Varmvattenberedare
  • Värmare i form av radiatorer, golvvärmeslingor eller fläktvärmare
  • Armaturer i form av avstängningsventiler, manometrar, termometrar, luftningsventiler mm
  • Reglerutrustning för temperaturreglering av pannor, värmesystem och värmare

Valet av energisystem eller energislag styrs idag helt av kostnader för såväl investeringen som energipriset. Det kan också vara så att det geografiska läget kan ge olika energisystem och energislag.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp