Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Värmesystem med vattenburen värme

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Både som värmebärare och värmelagrare är vatten överlägset luft. Värmekapaciteten hos vatten är högre än luft. (Se även: Energi och effektberäkningar med olika värmebärare avsnitt Teknisk fysik och Värmelära.)

Nackdelen med vattenburet system kan vara:

  • Frysrisk
  • Rökgassidig korrosion i pannan
  • Korrosion och beläggningar i värmare och ledningssystem

Med en sakkunnig skötsel av anläggningen är det i regel inte någon svårighet att klara dessa problem.

Vattenburna värmesystem är med dagens teknik det mest flexibla värmesystemet. Vi kan välja flera olika sätt att värma upp vattnet i värmesystemet.

Energitillförsel till värmesystemet kan primärt ske direkt i en panna som värms med olja, el, gas eller ved. Det kan också vara så att anläggningen värms från ett fjärrvärmenät där någon eller några ovan nämnda energislag utnyttjas som värmekälla.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp