Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Luft som energibärare

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vid uppvärmning av till exempel lagerlokaler och verkstäder använder man ofta luft som värmebärare. Uppvärmningen sker då med olika typer av luftvärmare.

Under 1970-talet gjordes en del installationer med luftburna uppvärmningssystem i flerbostadshus. De höga installationskostnaderna gjorde dock att man övergav detta uppvärmningssätt.

I slutet av 80-talet har det blivit allt vanligare med luftburna uppvärmningssystem i villor. Förbättrad teknik och värmeåtervinning ur ventilationsluften har medfört att luftburna uppvärmningssystem idag är relativt vanliga i vårt fastighetsbestånd.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp