Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Ånga som energibärare

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ånga användes i undantagsfall i vårt land för uppvärmning. Vid industrier där ånga används i tillverkningsprocesser utnyttjas denna ibland för uppvärmningsändamål och då indirekt via värmeväxlare, som överför värme till ett vattensystem. Varför ångan inte utnyttjas direkt i värmare är att man inte kan erhålla tillräckligt bra reglering. Dessutom erhålles en för hög yttertemperatur på värmare. Risk för brännskador vid beröring av värmare föreligger.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp