Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vatten som energibärare

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

För att transportera värme är vatten ett mycket lämpligt medium. Vatten har många fördelar som gör det lämpligt att använda för överföring av värme. Några av fördelarna kan sammanfattas enligt följande:

  • God tillgång på vatten.
  • Ofarligt för människan att arbeta med.
  • Hög värmekapacitet, vilket innebär att det krävs relativt mycket energi att värma vatten som vi sedan kan överföra och avge på lämpligt ställe.
  • Relativt lätt att transportera i rörledningar.
  • Lätt att rena och ta bort de oönskade beståndsdelar i vattnet efter behov.
  • Vi kan koka och kondensera vatten enkelt.

För att vi ska kunna använda vatten med en temperatur över 100 °C, (som bekant kokar vatten vid 100 °C vid atmosfärstryck), måste trycket ökas för att förhindra att vattnet övergå till ångform. Om man till exempel vill ha vatten med en temperatur av 100 °C måste trycket överstiga 1,013 bar abs.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp