Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Energikällor, introduktion

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vi förfogar över en viss mängd energi som vi omvandlar. Enligt definition kan energi inte skapas eller förstöras, energi kan endast omvandlas.

Energi kan indelas i:

Anergi = icke omvandlingsbar energi

Exergi = omvandlingsbar energi

Indelning av omvandlingsbara energikällorna kan göras enligt följande.

Förnybara:

Solenergi, Vindenergi, Vågenergi och Biobränsle

Icke förnybara:

Fossila bränslen och Kärnbränslen är begränsade tillgångarna

Geotermisk energi kan man betrakta som praktiskt taget obegränsad tillgång

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp