Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Beläggningar

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Oönskade beläggningar hos en panntub (eller plåt) kan bildas såväl på rökgassidan som på vattensidan. På rökgassidan bildas ett sotlager och på vattensidan en fast beläggning av partiklar (pannsten).

Båda beläggningarna försämrar överföringen genom tuben. Om pannstensbeläggningen växer minskar vattnets förmåga att uppta värmen (kyla) ifrån tuben. När temperaturen stiger på stålet kan detta förorsaka ett brott på tuben. Hållfastheten hos stålet sjunker med stigande temperatur.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp