Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Värmeöverföring

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vid behandling av värme- och kylproblem stöter man mycket ofta på frågor, som rör överföring av värmemängder.

Exempel: I ett värmeledningssystem i en fastighet omvandlas i värmepannan, vid förbränningen bränslets latenta kemiska energi till värme, som ger förbränningsgaserna ett högt värmeinnehåll, det vill säga en hög temperatur. Den höga temperaturen möjliggör överföring av en viss värmemängd till radiatorsystemets vatten som sedan i sin tur avger den upptagna värmemängden till luften i fastigheten.

Vid värmeöverföring kan vi skilja på tre principiellt olika sätt:

  • Värmeledning eller Värmekonduktivitet
  • Värmeövergång eller Konvektion
  • Strålning

Vid dessa sker ej något materialutbyte mellan medierna. Oftast sker värmeöverföringen genom en kombination av de tre sätten.

Av synnerligen stor vikt, är emellertid ett fjärde system för värmeöverföring, varvid värmetransporten sker genom materialvandring, nämligen:

  • Avdunstning eller Diffusion

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp