Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Axialfläkt

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Fläkthjul och motor är inbyggda i en cylindrisk stos, med anslutningsfläns. Det är dock inte lämpligt att placera motorn i stosen om fläkten ska användas för transport av heta, fuktiga, eller förorenade gaser.

Man tillgriper då en konstruktion där motorn är lagd vid sidan om stosen och driver fläkthjulet medelst kilrem och att kilremmar och fläktaxelns lager är väl inkapslade.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp