Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Fläktar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

En fläkt är en konstruktion för transport av gaser. Fläkten ska skapa en tryckskillnad, det vill säga öka det strömmande mediets inneboende energi och därigenom åstadkomma ett gasflöde.

I en ventilationsanläggning är luften bärare av värme eller kyla, medan i en pannanlägning är transport av luft- och rökgaser det primära.

Fläktarna indelas liksom rotodynamiska pumpar i 2 huvudgrupper: Axialfläktar och Radialfläktar.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp