Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kolvpumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

En kolvpumps uppbyggnad består av ett pumphus med cylinder, kolv, sug- och tryckventiler samt i vissa fall finnes sug- och tryckklocka.

När kolven rör sig åt vänster (in i pumpcylindern) ökar trycket i pumphuset, då stängs sugventilen och tryckventilen öppnar och vattnet trycks ut i tryckledningen och fyller samtidigt tryckklockan.

När kolven har kommit till sitt vänstra vändläge stängs tryckventilen. Den nu komprimerade luften i tryckklockan fortsätter att trycka ut vatten i tryckledningen fastän kolven har vänt. Man får på så sätt en jämnare vattentransport än om tryckklockan inte hade funnits.

När kolven vänt och rör sig åt höger (ut ur pumpcylindern) minskar trycket i pumphuset och sugventilen öppnar och pumpcylindern fylls med vätska från sugledning och sugklocka.

I sugklockans fria utrymme råder ett tryck som är lägre än atmosfärstrycket men högre än det undertryck som pumpkolven åstadkommer. Sugklockan fylls under det pumpande slaget.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp