Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Seriekoppling av pumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

 

Vid seriekoppling av två identiskt lika pumpar erhålles teoretiskt den dubbla uppfordringshöjden och lika flöde som med en pump. I praktiken är det rörsystemets kurva som bestämmer pumparnas driftspunkt. Därmed erhålles en lägre total uppfordringshöjd, än den dubbla totala uppfordringshöjden och ett större flöde.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp