Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Parallellkoppling av pumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Vid parallellkoppling av två identiskt lika pumpar erhålles teoretiskt det dubbla flödet och lika total uppfordringshöjd som med en pump.

I praktiken är det rörsystemets kurva som bestämmer pumparnas driftspunkt. Därmed erhålles ett lägre flöde, än det dubbla flödet och en högre total uppfordringshöjd.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp