Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Pumphjulsdiameter

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Om pumpen är feldimensionerad eller en permanent ändring av flödet önskas kan det ske genom att ändra diametern på pumphjulet. Detta sker genom att byta ut det befintliga pumphjulet med ett nytt pumhjul som har en diameter som ger önskat flöde.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp