Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Varvtalsreglering

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

För att reducera de ökande förlusthöjderna som uppkommer vid strypreglering kan man reglera flödet genom att ändra pumpens varvtal så kallad varvtalsreglering.

Sänks varvtalet kommer pumpens driftspunkt att skära det lägre varvtalets pumpkurva med lägre förlusthöjd och lägre flöde som följd.

Arbetar pumpen mot en låg- eller ingen statisk upfordringshöjd ändras knappast pumpens verkningsgrad.

Arbetar pumpen mot en stor statisk uppfordringshöjd försämras pumpens verkningsgrad vid de lägre varvtalen.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp