Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Uppriktning Pumpaxel - Drivaxel

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Axlarna hos pump och drivmotor måste riktas upp noggrant bland annat för att undvika vibrationer, varmgång i lagren och onormal förslitning av kopplingen.

Axlarna ska ligga i samma centrumlinje, det vill säga stå mitt för varandra.

Man centrerar driv- och pumpaxlarna i linje eller med andra ord att justerar vinkelfelet och sedan radialfelet.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp