Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Stockningsfria pumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

För att kunna pumpa förorenat vatten fodras en pump där pumphjulet är placerad i pumphusets övre del. Hjulets placering i pumphuset gör att ingen del av pumphjulet roterar i strömningskanalen. Pumphjulet är ett så kallat virvelhjul och består av en skiva med radiella skovlar.

För länspumpning används ofta dränkbara pumpar där pump och motor är sammanbyggda till en enhet. Figuren nedan visar en dränkbar pump monterade i en brunn.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp