Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Högtryckspumpar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Vissa anläggningar fordrar höga pumptryck. Teoretiskt är det möjligt att bygga ett pumphjul som klarar denna tryckökning, men detta medför stora förluster och därmed låg verkningsgrad hos pumpen.


Högtryckspump med 5 pumphjul

Istället monteras två eller flera mindre pumphjul på samma axel, där det första pumphjulet ger en uppfordringshöjd på exempelvis 10 mvp. Efter det andra pumhjulet blir uppfordrings-höjden 20 mvp och efter det tredje pumphjulet 30 mvp och så vidare. Genom att använda denna konstruktion förbättras pumpens verkningsgrad väsentligt.

På grund av tryckstegringen mellan första- och sista pumphjulet uppstår axiella krafter som måste balanseras.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp