Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Mekanisk tätning

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

En plantätning är en "läckfri tätning" som består av en fast tätningsring och en roterande tätningsring med fjäder och medbringare.

Den fasta tätningsringen är fastspänd och tätad med en O-ring till godset i pumphuset.

Den roterande tätningsringen är tätad med en O-ring till pumpaxeln.

Fjädern tillser att tätningsringarnas säten trycks emot varandra.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp