Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Boxpackning

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

I pumpens packbox läggs packningsflätor av mjukt och formbart material.

Flätornas dimension ska anpassas så att de pressas in i packboxen med "milt våld". Glandet, som precis ska äntra in i packboxen, dras åt så ett litet läckage ur packboxen uppstår. Då kyls och smörjs pumpaxeln tillräckligt.

Dras glandet åt för hårt får axeln ingen kylning och packningen förstörs.

Vissa packboxar är försedda med tätning- och/eller spärrvätska som förhindrar att luft tränger in på pumpens sugsida.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp