Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Förträngningspumpar

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Till förträngningspumpar räknas kolvpumpar, membranpumpar, kugghjulspumpar, skruvpumpar med flera. Förträngningspumpar har tvingad strömning vilket betyder att för varje varv eller slag erhålles en en given vätskemängd och kan därför skapa ett oändligt högt tryck.

Detta innebär att pumpen ovillkorligen måste startas och stoppas mot öppen tryckventil. Förträngningspumpar har oftast en överströmningsventil inmonterad som förhindrar att pumpens konstruktionstryck överskrides.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp