Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Rotodynamiska pumpar

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Till de rotodynamiska pumparna räknas centrifugalpumpar och propellerpumpar eller mellanformer av dessa. Rotodynamiska pumpar har villkorligt fri strömning vilket betyder att flödet varierar med uppfordringshöjden.

Detta innebär att pumpens flöde kan regleras med hjälp av en reglerventil och att pumpen skall startas eller stoppas mot stängd tryckventil. Pumpens driftspunkt är alltså beroende av motståndet i rörledningar och ventiler samt pumpens statiska uppfordringshöjd.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp