Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Pumpens uppgifter

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

En pump defineras som mekanisk anordning som ökar mediets inneboende energi och därmed åstadkommer en strömningstransport. En pumps uppgift är att transportera vätska från en lägre till en högre nivå, eller att cirkulera en vätska i ett slutet system.

Pumpar förekommer i ett stort antal former, mer eller mindre vanliga. Vi brukar indela pumparna i tre olika huvudgrupper:

  • Rotodynamiska pumpar
  • Förträngnings pumpar
  • Övriga pumpar

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp