Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Pumpar

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift

 

 

 

Pumpen är en viktig komponent för vår välfärd. Vi möter den dagligen utan att tänka på den.

Exempelvis när vi startar vår bil startas även bränsle- och smörjoljepumpen. Industrin skulle inte kunna producera, om inte pumpar fanns.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp