Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Symboler

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

När man skall projektera och beräkna ett energisystem måste en ritning upprättas. Man kan då inte rita komponenter som dom ser ut i verkligheten, för att förenkla ritningen har symboler upprättas.

Det finns ett antal standard för symbolerna bland annat svensk varvstandard. Rör- och byggbranschen har också sin standard. Den standard som används mest i Sverige är utarbetad av Skogsindustriella Standardiseringsgruppen (SSG-standard).

SSG-standarden får inte förväxlas med Standardiseringskommissionen (SIS och SMS).

Symbolerna i figuren ovan är SSG-standard.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp