Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Säkerhetsventil

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

För att förhindra att ett normalt arbetstryck överskrids, finns en säkerhetsventil monterad i rörsystemet. Den ska öppna mot atmosfärstrycket och därmed sänka trycket i rörledningen till normal nivå.

Den har som backventilen, en fjäderbelastad kägla. Öppningstrycket bestämsgenom inställning av fjäderkraften mot käglan och justeras med hjälp av en inställningsskruv. Ofta finns ett lättverk så man manuellt kan öppna ventilen för hand.

  1. Ventilhus
  2. Säte
  3. Kägla
  4. Spindel
  5. Fjäder

Ventilen har även en inställningsring för bestämning av stängningstrycket. Inställning av öppningstrycket får endast ske av en ackrediterad firma. Ventilen ska vara plomberad, så ingen obehörig person kan ändra inställningen.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp