Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Backventiler

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ventilen har till uppgift att förhindra ett eventuellt returflöde, det vill säga stänga vid motsatt flödesriktning i rörsystemet. Konstruktionsmässigt är den likartad med kägel- och spjällventilen.

När det gäller kägelventil är käglan lös i axiell led och pressas mot sätet med hjälp av en fjäder, när inget tryck påverkar käglan underifrån. Det förekommer även en avstängbar backventil där käglan ej är fast monterad på spindeln

 1. Ventilhus
 2. Bygellock
 3. Säte
 4. Kägla
 5. Spindel

 1. Ventilhus
 2. Lock
 3. Säte
 4. Kägla
 5. Fjäder

Vid typ spjällventiler är det en självstängande vridbar klaff som stänger med hjälp av tyngdkraften. Ventilen kan också utrustas med en hjälpfjäder för att undvika tryckstötar i rörsystemet.

 1. Ventilhus
 2. Spjällskiva
 3. Spindel
 4. Plugg
 5. Spindel
 6. Spindel
 7. Fjäder
 8. Fjäder

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp