Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Nålventil

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ventilen är av kägeltyp och är avsedda för reglering och avstängning i instrumentkretsar och andra ledningar med små dimensioner. Ventilhus och överdel är hejarsmidda i ett stycke. Spindeln har rullande gängor och liten stigning vilket gör ventilen lättmanövrerad som är en förutsättning för god reglering.

  1. Ventilhus
  2. Spindel
  3. Packboxmutter
  4. Gland
  5. Boxpackning

Olika kägeltypers karateristik

  1. Snabböppnande
  2. Linjär
  3. Logaritmisk

Nålventiler monterade i en manometerinstallation.

 

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp