Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vridspjällsventil

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ventilen har en rak genomströmning, det vill säga flödet strömmar rakt igenom ventilen utan större motstånd. Tätningen består av en slid (sluss) som tätar mot en tätningsring.1 Ventilhus
2 Spjällskiva
3 Axlar
4 Gummifoder
5 Lager

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp