Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Kilslidsventil

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ventilen har en rak genomströmning, det vill säga flödet strömmar rakt igenom ventilen utan större motstånd. Tätningen består av en slid (sluss) som tätar mot en tätningsring.

I stängt läge fås stora krafter på sliden, ofta parallellkopplar man en mindre kägelventil (By-Pass ventil) för att utjämna trycket på bägge sidor av kilslidsventilen. Denna "by-pass" ventil är vanlig i ångledningar för att värma upp rörledningen och därmed undvika vätskeslag.


1 Ventilhus/överdel
2 Slid/tätningsyta
3 Säte
4 Spindel
5 Packning

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp