Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Ventiler

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I samtliga rörsystem finnes en eller flera avstängningsventiler som förhindrar att man måste tömma hela systemet vid till exempel ett rörbrott.

De vanligaste typerna som förekommer är:

  • Kägelventil
  • Kilslidsventil
  • Vridspjällventil
  • Kulventil

För god drift och säkerhet av systemet finns även ytterligare många typer av ventiler bland annat Back;- Säkerhets;- Nål;- och Reduceringsventiler som konstruktionsmässigt är likartad med kägelventilen.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp