Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Mollierdiagram

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ett användbart hjälpmedel för att avläsa vattenångans tillstånd är ett mollierdiagram (hs-diagram).

På diagrammets axlar finns avsatt h (entalpi) och s (entropi). Inlagda kurvor finns för abs.tryck (p), temperatur (t), volymitet (v) och spec. ångmängd (x).

Den kraftiga markerade linjen representerar gränskurvan mellan fuktig ånga och överhettad ånga. På kurvan är ångan torr, mättad (x = 1).

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp