Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Vattnets tillståndsändring

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I våra ångtabeller finns uppgifter om vatten och torr mättad ånga, men inte när vi har ett fuktigt mellanting (fuktig ånga). Vi kan då räkna ut värden som gäller för det fuktiga området.

hf = x * h" + (1-x) * h' kj/kg

vf = x * v" + (1-x) * v' m3/kg

Där:
hf = fuktiga ångans entalpi i kJ/kg
x = sp.ångmängd i kg ånga / kg vätska
h" = torr mättad ångans entalpi i kJ/kg
h' = vattnets entalpi vid "kokpunkt" i kJ/kg
vf = fuktig ångas volymitet i m³/kg
v" = torr mättad ångans volymitet i m³/kg
v' = vattnets volymitet vid "kokpunkt" i m³/kg


 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp