Till början av kursen Till modulens början Föregående Nästa

Vattnets tillståndsändringar

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Figurerna A till E representerar tillståndsändringen hos 1 kg vatten av 0°C till överhettad ånga av temperaturen 140°C vid ett konstant tryck av 1,013 bar (normalt barometerstånd). Ovanstående sammanställning visar värden hos de olika tillstånden tagna från ångtabell.

Figur A: Här visas 1 kg 0-gradigt vatten innesluten i en cylinder med en lättrörlig kolv ovan. I diagrammet under figuren finns tillståndet representerat i origo. Värdet är taget från ångtabell 0°C.

Figur B: Nu har vattnet tillförts värme så att det har nått kokpunkten (100°C). Det är fortfarande vätska. I detta läge gäller värden från ångtabell vätska 100°C.

Figur C: Vattnet har tillförts mer värme och det har bildats 90% ånga (10% vatten, återstår att förånga) (X = 0,9). Det har tillförts ångbildningsvärme (0,9 · 2257 = 2031 kJ ). Entalpin blir 2031 + 419 = 2450 kJ. Tryck och temperatur är fortfarande samma.

Figur D: Allt vatten har nu förångats (kokats) och vi har fått torr mättad ånga (X = 1). Värdena erhålls nu från ångtabell 100°C torr mättad ånga.

Figur E: Mer värme har tillförts och vi har överhettat ångan till 140°C. Nu gäller inte föregående tabellvärden. Värdena erhålls nu från ångtabell för överhettad ånga eller mollierdiagram.

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp