Till början av kursen Till modulens början Föregående Nästa

Överhettad ånga

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Om vi tillför ytterligare värme till ångan, utöver det vi tidigare tillsatt (vattnets entalpi + ångbildningsentalpi) kommer ångan att bli överhettad.

Ånga som genereras i kontakt med vatten innehåller alltid en viss mängd vattenpartiklar eller fukt. Denna fukt kommer i första hand att förångas om vi tillför mer värme, därefter kommer ångans temperatur att stiga och ångan blir överhettad.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp