Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Ångbildningsentalpi

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Den värmemängd som behövs för att överföra vatten vid kokpunkten till ånga kallas ångbildningsentalpi (ångbildningsvärme).

För att omvandla 1 kg vatten av 100°C till torr mättad ånga vid atmosfärstryck åtgår 2257 kJ det vill säga;
ångbildningsentalpi (r) vid atmosfärstryck är 2257 kJ.

Ångbildningsentalpi minskar vid stigande tryck och återfinns i tabell.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp