Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Mättningstryck

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Det är trycket över den fria vätskeytan som bestämmer förångningstemperaturen (kokpunkten). Detta tryck kallas för mättningstryck d.v.s. vid ett givet tryck erhålles en given förångningstemperatur.

Mättningstrycket uppstår när antalet vätskemolekyler, som förångas, är lika stort som antalet molekyler som kondenseras tillbaka till den fria vätskeytan.

Tryck lägre än normalt barometerstånd (101,3 kPa) har lägre förångningstemperatur än 100 °C.Tryck högre än normalt barometerstånd har högre förångningstemperatur än 100 °C

Ex:Vid ett absolut tryck av 1,98 bar är förångningstemperaturen 120 °C. Vid ett absolut tryck av 15,55 bar är förångningstemperaturen 200 °C.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp