Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Gaslagarna

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

En gasmassa innesluten i ett kärl, åstadkommer de fria molekylerna ett tryck hos gasen. Molekylerna ”studsar” mot kärlets innerväggar och påverkar därmed väggen med en kraft. Det är den kraftpåverkan som åstadkommer trycket hos gasen.

Gasmassans tillstånd bestäms av storheterna tryck(p); temperatur (T) och volym (V) och kallas därför tillståndsstorheter.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp