Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Volymutvidgning

Modulöversikt
  Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Volymen V utvidgar sig DV då kroppen uppvärms.

Följande samband gäller:

DV = V * g * DT (m3)

Där g = volymutvidgningskoefficienten ( 1/K )

DT = Temperaturdifferens (K)

För vätskor anges g i tabellverk.

För alla gaser gäller att g = 1/273 vid konstant tryck.

Vid beräkning av volymökning för ett fast ämne erhålles volymutvidgningskoefficienten genom att g = 3 a.

a = längdutvidgningskoefficienten

 

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp